Mumble Nézet News Hasábok Régi Játék oldalak Szolgáltatás oldalak Partner oldalak
Bezárás

CSHU - Hungarian Counter-Strike Portal

Fogadóiroda Tovább

Kredited: 0  |  Találati arányod: 0%

Moderálási szabályzat

2009. augusztus 24. adrii


MODERÁLÁSI ALAPELVEK

I. A FÓRUMOK

A fórum és az oldal egyéb, hozzászólási lehetőséget biztosító részei (klánhírek, hír hozzászólások, hét képe rovat, a galériában található képek stb. – a továbbiakban: fórum) a counter-strike.hu (a továbbiakban: oldalak vagy OGC oldalcsoport) ingyenes szolgáltatásai. A OGC oldalcsoport fórumai moderáltak. Az oldalak nem vállalnak felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – pl. vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesznek ezek elkerülése, kiszűrése érdekében. A fórumon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban az OGC semmifajta kontrollt nem végez, így az oldal semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a fórumon elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

II. A FELHASZNÁLÓK

Az OGC oldalcsoport fórumai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A nem regisztrált felhasználók csak olvashatják a fórumokat, a regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN szabályozott módon tehetik közzé.
Bárki, aki az OGC oldalcsoport fórumainak felhasználójaként regisztrálja a magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN meghatározott szabályokat, feltételeket is.
Az OGC oldalcsoport fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

III. AZ ADATVÉDELEM

Az internetes fórumok – így az OGC-é is – jellegükből adódóan névtelenséget biztosítanak felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet („nicket”) választhat magának, amilyet csak akar.
Az OGC oldalai – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.
Fontos szempont, hogy amennyiben a felhasználó személyének valóságos, („IRL”) azonosítására alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák), felhasználhatja(ák). Ez az OGC oldalcsoport felelősségi körén kívül eső dolog, mindössze annyit tehet, hogy az esetleg törölt adatok visszamásolását, az ezekre való hivatkozást szankcionálja.

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.
A hozzászólások tartalmáért az OGC oldalcsoport semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölhető.
Különösen indokolt és méltányolható esetben, saját kérésre az OGC oldalcsoport „Törölt felhasználó”-vá átírva megsemmisítheti az adott álnevet, valamennyi hozzászólását beolvasztva (vagy adott esetben megsemmisítve) ezen gyűjtőnév több ezer hozzászólása közé – ám erről dönteni kizárólag a szerkesztőség és a moderátori kör feladata.
Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit, milyen formában tesz közzé! A mérlegelés során mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja az OGC oldalcsoport, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott álnév (nick) – akár összes – hozzászólása!

IV. A MODERÁLÁS

Az OGC oldalcsoport összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket az OGC felkérésére, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a normális beszélgetés lehetőségét. A moderálás ebből adódóan szubjektív; egyetlen kontrollja, hogy a különböző véleményű, vérmérsékletű moderátorok látják, figyelik, és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét, intézkedéseit.

A moderátorok tudják a fórumokban megjelenő hozzászólásokat akár szerkeszteni, akár részlegesen törölni is. Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról az adott hozzászólásban tájékoztatják a felhasználókat.

A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja valamennyi fórum minden egyes hozzászólását. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen MODERÁLÁSI ALAPELV valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt a fórum egyik moderátorának a „Moderálásra jelölés” gomb használatával. Az előbb említett funkció nem rendeltetésszerű használata szankciókat vonhat maga után (figyelmeztetés, tiltás, felhasználó törlése stb.).

1. Hozzászólások törlése

A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a fórum adatbázisából törlésre kijelölje.

1.1. Jogsértő hozzászólások

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1.2. Álnév (nick) hamisítás

A álnév (nick) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerű gondosan eljárni az álnév kiválasztásakor.
Nem választható olyan álnév, amely a valós életben:

-         védett név,
-         mai, vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.
-         Más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
-         obszcén vagy trágár kifejezés,
-         rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
-         burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben egy felhasználó – jóhiszeműen – a fórumban már létező nick egyik variánsát regisztrálja, a moderatúra felkérheti a későbbi felhasználót egy új, alternatív nick választására, és átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a később regisztrált nick hozzászólási lehetősége korlátozható.)

1.3. Tiltott álnév vállalása

Nem használható olyan álnév sem, amely egyértelműen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik álnévhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

1.4. Témarombolás

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>100kB), nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a témák letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások („linkek”), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a témák méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólások.
Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül(het). Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több témában, több alkalommal helyezi el.

1.5. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

1.6. Azon szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások, amelyek nem a kifejezetten az e célt szolgáló fórumban (Szerkesztőség..., Hibabejelentő... stb.) tűnnek fel, törlésre vagy áthelyezésre kerül(het)nek.

1.7. Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás, arckép stb. – ún. „IRL adatok”) engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat (az OGC oldalcsoport bármelyik fórumán) nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen utaló csatolást (linket) helyezett el.

1.8. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.

1.9. Nicket (álnevet) sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen nick(ek)hez köthető topic (téma), amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.
A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a MODERÁLÁSI ALAPELVEKBE ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerül(het)nek (különösen, ha a hozzászóló a „Válasz erre” funkciót használta azok megtételekor).
Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik a MODERÁLÁSI ALAPELVEKET, nem célszerű magában az adott topicban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerül(het)nek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.

2.0. Profilképek (avatarok)

A fórum felhasználója köteles kerülni a tiltott jelképeket, az emberi méltóságot sértő vagy pornográf képet a saját profil képében (avatarjában). Ezen pont figyelmen kívül hagyása esetén az adott felhasználó letiltásra kerül.

2. Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók (azaz akik jelen szabályzat IV/1. pontjai ellen vétenek) jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott felhasználó először szegi meg a MODERÁLÁSI ALAPELVEKET, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal kiszabhatják a legsúlyosabb büntetést is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket. Kirívóan durva esetben az adott felhasználó végleges letiltása vagy törlése mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

Az OGC oldalcsoport adminisztrátorai vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

Az oldalon – jellegükből adódóan – nem kívánatosnak minősülnek a politikai jellegű hozzászólások. Az ilyen tartalommal bíró hozzászólásokat csak a kijelölt topicban (Dühöngő...) tehetik meg büntetlenül felhasználóink (a fórum többi részein ezek kerülendők), viszont ott szívesen adunk helyet ezeknek. Az adott fórumon illetékes moderátorok a Dühöngő...-n kívül megtett, ám mégis kifejezetten politikai jellegű hozzászólásokat jóval szigorúbban bírálják el, mint a más jellegűeket.

3. Rovatáthelyezések, rovatösszevonások, rovattörlések

3.1. Áthelyezés

A moderátorok azokat a rovatokat (topicokat), amelyeket véleményük szerint nem a tartalmának megfelelő fórumcsoportban nyitottak, áthelyez(het)ik a tematikailag megfelelő fórumcsoportba.

3.2. Összevonás

A hasonló tartalommal vagy témával nyitott topicokat a moderátorok összevonják. Az ebben érintett topicokat az időrendben elsőként indítottba illesztik be.

3.3. Törlés

A hasonló tartalommal indított, de meglehetősen frissnek számító topicok törlésre kerül(het)nek.

Hasonló eset fordul(hat) elő, ha az adott topic – a hozzászólásokhoz hasonló módon – kimeríti a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEK IV/1.-es pontjában foglaltak bármelyikét.

Egy már törölt topic szándékos újraindítása az adott felhasználó kitiltását von(hat)ja maga után.

4. Klánhírek és blogok moderálása

4.1. Általános meghatározás

A felhasználók által létrehozott tartalomnak minősülő klánhírekre és blogokra szintén a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEK IV/1.-es pontjában foglaltak vonatkoznak, azok technikailag hozzászólásnak minősülnek.

Az egyetlen eltérés a moderátori lehetőségekben rejlik, ugyanis ezen klánhíreket és blogokat – azok központi, vagyis az oldal jól látható részén elhelyezett mivoltuk miatt – csak teljes egészükben kezeljük, tehát az oldal szabályzatának megsértése esetén teljes egészükben törlésre kerülnek. E központi jellegből kifolyólag az adott klánhír vagy blog létrehozójára a MODERÁLÁSI ALAPELVEK súlyosabb szankcióit alkalmazzuk.

4.2. Egyéb irányelvek

4.2.1. Offtopik blogok/bejegyzések

A probléma: a felhasználók közül sokan nem tudják eldönteni egy-egy blog vagy klánhír címe alapján, hogy az mégis miről szólhat, és zavarja őket, ha nem témába vágó bejegyzés találnak; miután a counter-strike.hu-t (és egyéb OGC-s oldalakat) látogatják, és ilyeténképpen CS-vel, egyéb játékokkal, elektronikus sportokkal, az OGC oldalcsoporttal, LAN-okkal, ligákkal, a közösséggel stb. kapcsolatos bejegyzéseket várnak.

A problémára - ideiglenesen mindenképp - megoldást nyújt a következő irányelv: ha a felhasználó bejegyzésének tartalma nem kapcsolódik a Counter-Strike-hoz, az elektronikus sportokhoz, netán az OGC oldalcsoport más játékaihoz és szolgáltatásaihoz, illetve nem kapcsolódik szorosan a játékosközösséghez, lanokhoz, ligákhoz stb., akkor köteles azt a címben feltüntetni, méghozzá a következő módon: a címbe beleírja, pontosabban azzal kezdi, hogy [OFF].

4.2.2. "Eladnám..."-típusú blogok/bejegyzések

Azon "Eladnám..."-típusú blogbejegyzések engedélyezettek, amelyek az alábbi formai követelményeknek megfelelnek:

1. - A híred a blog szekcióban jelenik meg, nem a klánhírek között.

2. - Az eladásra szánt termékek száma minimum kettő vagy ára/áruk összege meghaladja a 19 999 Forintot.

3. - Az eladni kívánt termék(ek)et és tulajdonságait tételesen felsorolja, és egy képet szúr be arról/azokról (ajánljuk a noob.hu-t feltöltéshez), plusz egy korrekt webshopba/összefoglaló oldalra (Pixel, Depo, Árgép, Prohardver és társaik) mutató linket helyez el mellette.

Tehát a minimálisan elvárt adatok:

- Név, típussal;
- használt-e (és ha igen, mennyit/bontatlan/stb.);
- kor (mikor vetted/kaptad/nyerted/stb.);
- ár (közös megegyezés/minimum licit ár+azonnali ár/egyenként mennyibe fáj+egyben/stb.);
- kép (saját készítésű(!!!), az eladásra szánt cuccról);
- link valamely webshopba/számítástechnikai oldalra;
- elérhetőség (minimum PM, de akár e-mail/MSN/Steam/stb.);
- fizetési opció (előre utalás/utánvétel/helyszíni fizetés (ekkor minimum a várost is meg kell adni a leírásban!)/stb.).

4. - Csak akkor hirdeted meg más OGC-s aloldalakon is a cuccod, ha annak jól látható oka szerinted a moderátorok számára is egyértelmű. Ergo még mindig ne árasszátok el hirdetésekkel más közösségek aloldalait, kivéve természetesen, ha azokat is látogatjátok (hozzávetőlegesen tudjuk ellenőrizni).

5. - A blogod címe legyen egyértelmű, és kezdődjön az [ELAD] előtaggal.

Amennyiben a fenti kitételek/követelmények bármelyikét nem teljesíted, akkor még mindig az Eladnám/vennék/cserélnék topik a hirdetésed helye. Természetesen azt a hirdetést töröljük, amely valamely pontot nem teljesíti, netán megpróbálja kijátszani. Senkit sem fogunk utólagosan pótlásra felhívni, ha valami hiányzik, a híred törölve lesz! Az oldal moderátorai, adminisztátorai és tulajdonosai fenntartják a jogot, hogy bármely egyéb esetben is törölhessenek egy-egy hírt (de természetesen erre csak kirívó esetekben lesz példa).

V. EGYEBEK

Jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEK a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának felhasználásával készült, amelynek mindig aktuális és friss változata megtekinthető oldalukon (http://www.mte.hu/).

Chat RSS